Aktuálně

  • Přihlášku do již šestnáctého běhu výcvikového programu 2022/23 můžete podávat do června 2022. Výcviková skupina bude zahájena v září.  Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku - jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu - jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost. 
  • Seminář Úvod do koučinku se bude konat 1.června 2022 od 18 hodin v Ymca, Na poříčí 12