Aktuálně

  • Přihlášku do již patnáctého běhu výcvikového programu můžete podat do poloviny prosince 2020. Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku - jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu - jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost. Začátek výcviku byl posunut na leden 2021.
  • Párový koučink: V lednu 2021 bude zahájen kurz v koučování pro páry a malé skupiny.