Aktuálně

  • Seminář Úvod do koučinku se bude konat začátkem září od 18 hodin, přihlášku zašlete na ester.neuman@centrum.cz
  • Přihlášku do již patnáctého běhu výcvikového programu můžete podat do konce září 2020. Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku - jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu - jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost. 
  • Párový koučink: V lednu 2021 bude zahájen kurz v koučování pro páry a malé skupiny.