Aktuálně

  • Přihlášku do již šestnáctého běhu výcvikového programu 2022 můžete podávat do března 2022, kdy bude výcviková skupina zahájena.  Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku - jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu - jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost. 
  • Seminář Úvod do koučinku se bude konat 19.ledna 2022
  • Párový koučink: V červnu 2021 byl zahájen kurz v koučování pro páry.