Business koučink


Cílová skupina: 

Pracovníci a manažeři ve firmách a jiných organizacích.

Základní situace:

Koučovaní obvykle potřebují vyřešit náročné situace, v nichž se nacházejí. Může se stát, že s nimi nemají dostatek zkušeností, mají pocit, že upadají do určitého stereotypu, nebo tak jejich situaci vidí nadřízený. Jedná se obvykle o krátkodobý koučink zaměřený na konkrétní měřitelné cíle trvající 5 až 10 setkání.

Obvyklý průběh:

Práce kouče a koučovaného probíhá v rámci stanovených cílů po určenou dobu. Četnost a časový rozsah setkání jsou vždy dojednány individuálně v souladu se stanovenými cíli. Obvykle se jedná o hodinu nebo hodinu a půl v týdenním až čtrnáctidenním intervalu. Na závěr probíhá shrnutí, vyhodnocení přínosů a podpora dalších kroků v rozvoji koučovaného. V případě spokojenosti koučovaného proces pokračuje a stanovují se další cíle (viz kariérový koučink).

Koučovaní obvykle získají:

  • nové možnosti řešení situací
  • zvýšení motivace a spokojenosti
  • zvýšení výkonnosti
  • podporu v rozhodování a realizaci změn
  • sladění pracovního a osobního života

Efektivitu koučování podporuje, když koučovaný:

  • má vůli a motivaci na sobě pracovat
  • přijímá zodpovědnost za řešení situací, v nichž se nachází
  • je ochotný prozkoumávat nové možnosti - vystoupit ze své komfortní zóny a začít věci dělat jinak

V případě zájmu nás kontaktujte gestalt-essence@email.cz nebo 603 516 325.