Certifikace Gestalt kouč

K absolvování výcviku a získání osvědčení Gestalt Essence je nutná účast na prezenčních setkáních, které sestává z 84 hodin sebezkušenostního výcviku ve skupině. Další náležitosti výcviku jsou 10 hodin supervize v malých skupinách, 10 hodin koučování s klientem, 5 hodin sebezkušenosti s individuálním koučem, minimálně 15 hodin intevize s kolegy, 5 hodin práce na písemné sebereflexi, samostudium literatury , vypracování závěrečné práce 10 hodin.

Splnění předepsaných hodin výcviku a složení závěrečné zkoušky, kde je absolvent hodnocen na základě kriterií založených na kompetencích EMCC je podkladem pro udělení certifikátu Gestalt kouč.