Creative Gestalt 2022/23

Roční rozvojový program navazuje na program Gestalt Essence. Tento program je zaměřený na prohloubení dovedností profesionálního kouče a posílení tvůrčího procesu v koučování. Letos bude zahájena již třetí skupina určená pro pokročilý výcvik Gestalt koučů.

Cíle výcviku / Účastníci se naučí:

 • získat potřebný nadhled a používat vlastní uvědomění k posílení efektivních intervencí
 • rozpoznat kontaktní styly a cíleně s nimi pracovat
 • zaměřit se na vlastní zdroje tvořivosti a na potenciál koučovaných
 • lépe rozumět reálným procesům v organizacích a jejich dynamice
 • porozumět problémům v chování jednotlivců i organizací

Šest dvoudenních setkání (celkem 84 hodin výcviku), doplněných potřebným množstvím intervizí a supervize.


Rozsah výcviku:

 • Prezenční část výuky:                         84 hodin
 • Supervize vlastních případů:               10 hodin
 • Vlastní koučovací praxe min.:              15 hodin
 • Práce v intervizích skupinách min:      15 hodin
 • Studium materiálů:                               12 hodin
 • Zpracování závěrečné práce:              10 hodin
 • Celkový počet výcvikových hodin:  146 hodin
 • Jedna výcviková hodina = 60 minut


Termíny: 
 • 4.-5. listopadu 2022
 • 9.-10. prosince
 • 27.-28. ledna 2023
 • 10.-11. března
 • 21.-22. dubna
 • 2.-3. června
 • 1. setkání:  Tvůrčí postoj kouče
  • jak Gestalt přístup podporuje tvořivost jak u kouče, tak u koučovaného
  • práce se sebe podporou a podporou klienta
  • svobodný x omezující přístup ke koučinku (práce s perfekcionalismem a dalšími zábranami tvořivosti s nimi druhé).

  2. setkání: Hledání zdrojů (inspirace, imaginace a experimenty - a sebepodpora při jejich využívání)

  • Levo- a pravohemisférová "diagnóza" koučovaných
  • Kultivace metapozice (kdo se z ní vztahuje, kdy a jak?)
  • Hledání zdrojů tvořivosti, inspirace a práci s imaginacemi - jejich využití v procesu koučování

  3. setkání: Tvořivé využití času

  Toto setkání bude zaměřené na náš vztah k času, plánování a realizaci. Budeme se věnovat:

  • Základním životním oblastem (a jak k nim přistupujeme)
  • Vnitřnímu timemanagementu (jak sami sebe vnímáme ve vztahu k času a světu (aktuálně, každodenně a v delších časových údobích);
  • Koučování podle time managementu 5. generace

  4. setkání: Tvořivý život s druhými a v organizacích

  Toto setkání bude zaměřené na chování ve vztazích - jak pracovních, tak i osobních. Budeme se zabývat následujícími tématy:

  • Kým jsme ve vztazích?
  • Přenos a protipřenos
  • Přijetí odpovědnosti ve vztazích
  • Konstruktivní komunikace
  • Řešení rozporů

  5.setkání: Práce se skupinami

  Páté setkání bude zaměřeno na použití koučinku při práci se skupinami (a jeho kombinaci s dalšími přístupy). K tématům bude patřit:

  • Rozdíl koučování jedince a skupiny
  • Volba intervencí v rámci skupiny
  • Strukturované metody při práci se skupinami (S-GROW, metoda klíč. bodů aj.)
  • Kombinace koučinku a dalších přístupů při práci se skupinami
  • Facilitace workshopů a porad

  6.setkání:  Integrovaná kreativita

  Závěrečné setkání bude patřit tématům:

  • Integrace kreativního přístupu do koučovací práce
  • Prezentace svého projektu před skupinou
  • Evaluace

  Součástí prvních pěti setkání bude přitom hlubší práce s kontaktním mechanismem, který "odpovídá" zvolenému tématu (např. u Práce se skupinami to bude konfluence).

  Podmínky pro přihlášení

  Úspěšné absolvování 1. ročníku výcvikového programu "Gestalt Essence" a zaplacení zálohy.