Creative Gestalt

Roční rozvojový program navazuje na program Gestalt Essence. Tento program je zaměřený na prohloubení dovedností profesionálního kouče a posílení tvůrčího procesu v koučování. Letos bude zahájena již třetí skupina určená pro pokročilý výcvik Gestalt koučů.

Cíle výcviku / Účastníci se naučí:

  • získat potřebný nadhled a používat vlastní uvědomění k posílení efektivních intervencí
  • rozpoznat kontaktní styly a cíleně s nimi pracovat
  • zaměřit se na vlastní zdroje tvořivosti a na potenciál koučovaných
  • lépe rozumět reálným procesům v organizacích a jejich dynamice
  • porozumět problémům v chování jednotlivců i organizací

Šest dvoudenních setkání (celkem 84 hodin výcviku), doplněných potřebným množstvím intervizí a supervize.


Termíny: výcvik začal v listopadu 2019 as dalším otevřením počítáme v roce 2021