Field coaching


Field coaching

Využití aplikace teorie pole v individuální i skupinové práci

Výcvikový program pro pokročilé kouče obsahuje šest dvoudenních setkání, která budou probíhat ve skupině maximálně 15 členů. Program bude založen na interaktivní práci ve skupině a zážitkovém učení. Cílem práce bude prohloubení schopnosti využít nástrojů Gestalt přístupu v koučování a další nácvik dovedností Gestalt kouče v individuálním a skupinovém (týmovém) koučování.

Součástí výcviku bude skupinová supervize a práce v intervizních skupinách.

Během jednotlivých setkání se budeme zaměřovat na individuální a skupinovou praxi a to z pohledu jedinečné teorie pole. Jednotlivé tematické okruhy nám napomohou integrovat teorii Gestalt přístupu v koučovací praxi s jednotlivci, skupinami i týmy. Zaměříme se také na využití Gestalt přístupu při práci v organizacích.

Termíny: 3.-4. října 2024, 5.-6.prosinec, 16.-17. leden 2025, 6.-7. březen, 24.-25. duben, 12-13. červen

Cena: 65.000 Kč, sleva pro včasně přihlášené (do konce ledna 2024) 60.000Kč

Lektorský tým: Ester Neumanová, Jolana Dočkalová, Marek Vozka

Hlásit se můžete už nyní na ester.neuman@centrum.cz, máte-li dotazy, volejte na 603516325 (Ester)


Tematické okruhy jednotlivých setkání:

             Koučovací praxe a Gestalt přístup

 • Gestalt koučink a jeho efektivní nástroje v individuálním a týmovém koučování
 • Typy koučování: výkonnostní a celostní (existenciální), individuální a organizační (skupinové & týmové)
 • Opakování teorie: proces uvědomování, změna, kontakt, pole, kladení efektivních otázek


 • Kontaktní cyklus: využití v praxi
 • Jednotlivé fáze a jejich narušení
 • Vytváření intervencí zaměřených na jednotlivé fáze
 • Využívání kontaktního cyklu pro:
 • Individuální koučování
 • Skupinové & týmové koučování
 • Využívání kontaktního cyklu pro dlouhodobý rozvoj organizací


 • Kreativní fungování a přerušení kontaktu
 • Kontaktní styly, jak je rozeznat
 • Jak využívat kontaktní styly jako nástroj pro účinnější a efektivnější individuální i organizační (skupinový &týmový) koučink


 • Nedokončené záležitosti - Pole, Creative adjustment
 • Využití teorie pole v koučování (přenos a protipřenos)
 • Individuální a organizační rovina (pro skupiny & týmy)
 • Supervize a intervize jako podpora pro vlastní koučovací praxi


 • Techniky a dovednosti Gestalt koučinku
 • Experimentování
 • Využití teoretických konceptů
 • Individuální a organizační rovina
 • Supervize a intervize jako podpora pro vlastní koučovací praxi


 • Závěrečné kolokvium
 • Integrace naučeného do vlastní praxe, zpětná vazba
 • Silné stránky kouče
 • Závěrečná zkouška probíhá formou kolokvia a to na základě písemné práce, její prezentace před skupinou

Absolvování tohoto pokročilého výcviku si jeho absolventi/ky splní jednu z hlavních podmínek pro získání evropské certifikace GPO - Certifikace Gestalt Practitioner in Organizations, která je udělována absolventům po minimálně 2 letech výcviku: což odpovídá programům: Gestalt Essence a návazný roční výcvik z nabídky.

Další podmínky certifikace naleznete na našich webových stránkách a současně k němu pořádáme informační besedu dne 30.11. 2023