Gestalt Essence 2022/23

Roční výcvikový program zahrnuje zvládnutí Gestalt přístupu při koučování. Od prvního setkání se účastníci budou aktivně učit v malých skupinách navzájem koučovat a postupně se budou učit základní dovednosti Gestalt přístupu, které jim umožní efektivně pracovat s klienty. V roce 2022 bude otevřena v pořadí již 16 výcviková skupina. V současnosti stále přijímáme přihlášky.  

Akreditace

Gestalt Essence splňuje akreditační požadavky výcvikových programů v koučování. Akreditace byla udělena výcvikovému programu v květnu 2013. Lektoři institutu jsou členy EMCC (European Menthoring and Coaching Council), Institut je v procesu akreditace výcvikového programu tamtéž.

Účastníci se naučí

 •  koučovat pomocí Gestalt přístupu  
 •  prohloubit své uvědomění jako svou základní dovednost
 • umět efektivně použít základní modely Gestalt přístupu
 • uplatňovat při práci etické požadavky
 • znát své zdroje a limity

Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku - jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu - jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost. Jakým způsobem posilovat svoje uvědomění - i uvědomění koučovaného. Jak vidět osobnost koučovaného a jak při setkání s ním co nejlépe pracovat s tématy, která se vynořují, a s energií, která je s nimi spojena. Naučíte se reflektovat svou práci z metapozice a sdílet bezpečně své uvědomění s druhými.
Druhým podstatným prvkem výcviku je "dobrodružství" sebepoznání. Ve výcviku můžete intenzívně pracovat na svém osobním rozvoji. Předpokladem pro to je, že budete sami ochotni se otevřít a dovolíte svým kolegům, aby se na vás pod bezpečným dohledem řemeslu i umění koučinku učili. Práce kouče je smysluplná a naplňující - a i učení se jí si lze užít.

Termíny výcviku 2022/23

 • 9.-10.září 2022
 • 21.-22.října
 • 25.-26.listopadu
 • 3.-4.února 2023
 • 24.-25.března
 • 12.-13.května


Cena:

                  65.000 Kč, pro závazné přihlášení je požadováno složení zálohy 12.000 Kč do 15.července 2022

                  70.000 pro přihlášené od 31. července

                  75.000 pro přihlášené od 31. srpna

Cena nezahrnuje poplatky za skupinovou supervizi (cca 4.000Kč) a za 5 hodin individuálního koučinku, které jsou povinnou součástí akreditovaného výcviku.


Místo konání:

               Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

Nezávazná přihláška:

Pokud Vás kurz zaujal, vyplňte nezávaznou přihlášku níže. Po její odeslání Vás budeme kontaktovat pro potvrzení zájmu a probereme detaily ohledně kurzu.