Gestalt Essence

Roční výcvikový program zahrnuje zvládnutí Gestalt přístupu při koučování. Od prvního setkání se účastníci budou aktivně učit v malých skupinách navzájem koučovat a postupně se budou učit základní dovednosti Gestalt přístupu, které jim umožní efektivně pracovat s klienty. V říjnu 2020 bude otevřena v pořadí již 15 výcviková skupina. Místo ve skupině je třeba rezervovat s předstihem.

Akreditace

Gestalt Essence splňuje akreditační požadavky výcvikových programů v koučování. Akreditace byla udělena výcvikovému programu v květnu 2013. Lektoři institutu jsou členy EMCC (European Menthoring and Coaching Council), Institut je v procesu akreditace výcvikového programu tamtéž.

Účastníci se naučí

 •  koučovat pomocí Gestalt přístupu  
 •  prohloubit své uvědomění jako svou základní dovednost
 • umět efektivně použít základní modely Gestalt přístupu
 • uplatňovat při práci etické požadavky
 • znát své zdroje a limity

Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku - jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu - jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost. Jakým způsobem posilovat svoje uvědomění - i uvědomění koučovaného. Jak vidět osobnost koučovaného a jak při setkání s ním co nejlépe pracovat s tématy, která se vynořují, a s energií, která je s nimi spojena. Naučíte se reflektovat svou práci z metapozice a sdílet bezpečně své uvědomění s druhými.
Druhým podstatným prvkem výcviku je "dobrodružství" sebepoznání. Ve výcviku můžete intenzívně pracovat na svém osobním rozvoji. Předpokladem pro to je, že budete sami ochotni se otevřít a dovolíte svým kolegům, aby se na vás pod bezpečným dohledem řemeslu i umění koučinku učili. Práce kouče je smysluplná a naplňující - a i učení se jí si lze užít.

Předběžné termíny výcviku 2020-2021

 • 27. - 28. listopad 2020
 • 8. - 9. 1. leden 2021
 • 19. - 20. únor 2021
 • 26. - 27. březen 2021
 • 14. - 15. květen 2021
 • 10.-11. září 2021

Šest dvoudenních setkání (celkem 84 hodin výcviku), doplněných potřebným množstvím intervizí a supervize. Přibližně 12 účastníků ve skupině. 


Cena:

62.000 Kč pro závazně přihlášené a složení zálohy 10.000 Kč do 30. 9. 2020
66.000 Kč pro závazně přihlášené a složení zálohy 10.000 Kč do 30. 10. 2020
70.000 Kč pro přihlášené od 15.11. 2020

Cena nezahrnuje poplatky za skupinovou supervizi (cca 3.000Kč) a za 5 hodin individuálního koučinku, které jsou povinnou součástí akreditovaného výcviku.


Místo konání:

                  Praha (bude upřesněno)

Nezávazná přihláška:

Pokud Vás kurz zaujal, vyplňte nezávaznou přihlášku níže. Po její odeslání Vás budeme kontaktovat pro potvrzení zájmu a probereme detaily ohledně kurzu. Případně se můžete objednávat na telefonu 603 516 325 nebo ester.neuman@centrum.cz