Gestalt Essence 2024/25

Roční výcvikový program zahrnuje zvládnutí Gestalt přístupu při koučování. Od prvního setkání se účastníci budou aktivně učit v malých skupinách navzájem koučovat a postupně se budou učit základní dovednosti Gestalt přístupu, které jim umožní efektivně pracovat s klienty. V roce 2024 bude otevřena v pořadí již 18 výcviková skupina. V současnosti přijímáme přihlášky.  

Účastníci se naučí

 •  koučovat pomocí Gestalt přístupu, principy, teď a tady, kontakt, dialog, metapozice
 •  prohloubit své uvědomění jako základní dovednost pro práci kouče
 •  umět efektivně použít základní modely Gestalt přístupu
 •  řídit se etickými standardy
 •  poznat a rozvíjet vlastní kvality, zdroje

Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku - jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu - jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost. Jakým způsobem posilovat svoje uvědomění - i uvědomění koučovaného. Jak vidět osobnost koučovaného a jak při setkání s ním co nejlépe pracovat s tématy, která se vynořují a s energií, která je s nimi spojena. Naučíte se reflektovat svou práci z metapozice a sdílet bezpečně své uvědomění s druhými.

Podstatným prvkem výcviku je "dobrodružství" sebepoznání. Ve výcviku můžete intenzívně pracovat na svém osobním rozvoji. Předpokladem je, že budete sami ochotni se otevřít a dovolíte svým kolegům, aby se na vás, pod bezpečným dohledem, řemeslu i umění koučinku učili. Práce kouče je smysluplná a naplňující - a  učení se zážitkem si lze užít.

Rozsah výcviku: 

 • Prezenční část výuky:                         84 hodin
 • Supervize vlastních případů:               10 hodin
 • Vlastní koučovací praxe min.:              10 hodin
 • Práce v intervizích skupinách min:     20 hodin
 • Studium materiálů:                               12 hodin
 • Zpracování závěrečné práce:              10 hodin
 • Celkový počet výcvikových hodin:   146 hodin
 • Jedna výcviková hodina = 60 minut


Termíny výcviku 2024/25 budou stanoveny do konce roku 2023


Cena:

                  70.000 Kč, pro závazné přihlášení je požadováno složení zálohy 15.000 Kč 

 Cena nezahrnuje poplatky za skupinovou supervizi (cca 6.000Kč) a za 5 hodin individuálního koučinku,         které jsou povinnou součástí akreditovaného výcviku.


Místo konání:

                    Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

Nezávazná přihláška:

 • Pokud Vás kurz zaujal, vyplňte nezávaznou přihlášku je ZDE. 
 • Po jejím odeslání Vás budeme kontaktovat pro potvrzení zájmu a probereme detaily ohledně kurzu. 
 • Případně nás kontaktujte na e-mailu: gestalt.cz@seznam.cz