Gestalt Essence 2023/24

Roční výcvikový program zahrnuje zvládnutí Gestalt přístupu při koučování. Od prvního setkání se účastníci budou aktivně učit v malých skupinách navzájem koučovat a postupně se budou učit základní dovednosti Gestalt přístupu, které jim umožní efektivně pracovat s klienty. V roce 2023 bude otevřena v pořadí již 17 výcviková skupina. V současnosti přijímáme přihlášky.  

Účastníci se naučí

 •  koučovat pomocí Gestalt přístupu, principy, teď a tady, kontakt, dialog, metapozice
 •  prohloubit své uvědomění jako základní dovednost pro práci kouče
 •  umět efektivně použít základní modely Gestalt přístupu
 •  řídit se etickými standardy
 •  poznat a rozvíjet vlastní kvality, zdroje

Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku - jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu - jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost. Jakým způsobem posilovat svoje uvědomění - i uvědomění koučovaného. Jak vidět osobnost koučovaného a jak při setkání s ním co nejlépe pracovat s tématy, která se vynořují a s energií, která je s nimi spojena. Naučíte se reflektovat svou práci z metapozice a sdílet bezpečně své uvědomění s druhými.

Podstatným prvkem výcviku je "dobrodružství" sebepoznání. Ve výcviku můžete intenzívně pracovat na svém osobním rozvoji. Předpokladem je, že budete sami ochotni se otevřít a dovolíte svým kolegům, aby se na vás, pod bezpečným dohledem, řemeslu i umění koučinku učili. Práce kouče je smysluplná a naplňující - a  učení se zážitkem si lze užít.

Rozsah výcviku: 

 • Prezenční část výuky:                         84 hodin
 • Supervize vlastních případů:               10 hodin
 • Vlastní koučovací praxe min.:              10 hodin
 • Práce v intervizích skupinách min:     20 hodin
 • Studium materiálů:                               12 hodin
 • Zpracování závěrečné práce:              10 hodin
 • Celkový počet výcvikových hodin:   146 hodin
 • Jedna výcviková hodina = 60 minut


Termíny výcviku 2023/24

 • 13. - 14. říjen 2023
 • 24. - 25. listopadu 2023
 • 26. - 27. ledna 2024
 •   8. - 9. března 2024
 • 10. - 11. května 2024
 • 21. - 22. června 2024


Cena:

                  70.000 Kč, pro závazné přihlášení je požadováno složení zálohy 15.000 Kč do 15.července 2023

                  73.000 pro přihlášené od 31. července 2023

                  76.000 pro přihlášené od 31. srpna 2023

Cena nezahrnuje poplatky za skupinovou supervizi (cca 6.000Kč) a za 5 hodin individuálního koučinku, které jsou povinnou součástí akreditovaného výcviku.


Místo konání:

                    Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

Nezávazná přihláška:

 • Pokud Vás kurz zaujal, vyplňte nezávaznou přihlášku je ZDE. 
 • Po jejím odeslání Vás budeme kontaktovat pro potvrzení zájmu a probereme detaily ohledně kurzu. 
 • Případně nás kontaktujte na e-mailu: gestalt.cz@seznam.cz