Kariérový koučink


Cílová skupina:

Manažeři nebo budoucí manažeři ve firmách a jiných organizacích.

Základní situace:

Koučovaní (nebo jejich nadřízení) cítí potřebu intenzivnější rozvoje svých manažerských dovedností. Chtějí si uspořádat své priority, získat větší nadhled, najít způsob, jak dál efektivně rozvíjet svou pracovní kariéru a jak lépe pracovat se svými lidmi. Jedná se obvykle o střednědobý koučink zaměřený na rozvojové cíle, které se mohou v průběhu měnit a doplňovat, trvající obvykle 10 až 20 setkání.

Obvyklý průběh:

Koučink trvá obvykle několik měsíců. Setkání bývají hodinová až dvouhodinová. Součástí kontraktu může být i stínování manažera (např. při vedení porad) a poskytnutí mu zpětné vazby; případně individuální vzdělávání v určité oblasti - např. vyjednávání, prezentace apod. Kariérový koučink je možné s určitým odstupem opakovat nebo doplnit koučováním zaměřeným na řešení konkrétních situací.

Koučovaní obvykle získají:

  • hlubší poznání sebe sama
  • větší schopnost efektivně spolupracovat s kolegy a nadřízenými
  • posílení sebedůvěry
  • posílení dovedností vést lidi, rozvíjet jejich dovednosti a motivovat je
  • zvýšení motivace a spokojenosti
  • sladění pracovního a osobního života

Efektivitu koučování podporuje, když koučovaný:

  • přijímá odpovědnost za svůj vlastní rozvoj
  • je motivovaný a má vůli na sobě dlouhodobě pracovat
  • je ochotný zkoušet nové možnosti a rozvíjet své dovednosti

V případě zájmu nás kontaktujte gestalt-essence@email.cz nebo 603 516 325.