Kurzy a výcviky

Aktuálně:

Přihlášku do již čtrnáctého běhu výcvikového programu můžete podat do června 2020. Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku - jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu - jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost.

Výcviku Gestalt Essence byla v květnu 2013 udělena akreditace ČAKO.

Seminář Úvod do koučinku se bude konat v dubnu 2020.