O nás

Motto: Síla je v přítomnosti 

Poskytujeme služby v oblasti osobního a profesionálního rozvoje a vzdělávání. Naším cílem je nabídnout klientům individuální a týmový koučink, výcviky v koučování, poradenství v organizacích a další rozvojové programy, které jsou založeny na Gestalt přístupu. Naše služby se vyznačují důrazem na efektivitu a osobní přístup, který je založen na respektu, důvěře a tvůrčím učení. Dáváme přednost spíše neformální atmosféře, která poskytuje příležitost odložit sociální masky a role a být v kontaktu sami se sebou.

RNDr. Ladislav Dvořák, CSc.

Gestat kouč, terapeut, lektor, supervizor

Vystudoval MFF UK v Praze. Do roku 1991 pracoval v oblasti IT, poté opustil počítače a začal se věnovat lidem. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a dvouletý postgraduální výcvik v Gestalt přístupu. Také absolvoval a poté vedl výcvik Gestalt v organizacích.

Více než 20 let působí jako terapeut, konzultant a kouč. Souběžná práce v Institutu pro Gestalt terapii, kde jako trenér vedl výcvik psychoterapeutů, a práce ve firmách, kde pracoval jako konzultant a vedl řadu dlouhodobých manažerských tréninků, ho naučila vážit si koučovacího přístupu, který jedinečným a přitom velmi efektivním způsobem rozvíjí lidský potenciál. Věnuje se individuálnímu transformačnímu koučinku top manažerů i ostatních zájemců o osobní rozvoj. Vedl také výcviky v koučování pro manažery a přednášel na toto téma na několika konferencích, např. IIE (2006): Koučink - vše, co vás zajímá a na Světovém setkání koučů v Praze (2007): Jak učit manažery efektivně koučovat.

Spolu s Ester Neumanovou řadu let vedou dvouletý výcvik Gestalt přístup v pracovním i osobním prostředí pro manažery, trenéry a pracovníky HR. Od roku 2004 je členem EAGT, od roku 2007 má certifikát GPO /Gestalt Practitioner in Organisations), v roce 2008 byl akreditován ČAKO jako profesionální kouč, v současné době má akreditaci seniorní profesionální kouč - supervizor.. Ve volném čase rád pobývá v přírodě nebo zabořený v knížkách.

Mgr. Ester Neumanová

psychologická poradkyně, lektorka, koučka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na UP Olomouc. Výcvik v Gestalt terapii jsem absolvovala v roce 1998, postgraduální výcvik v Gestalt terapii v roce 2000. Od roku 1998 se věnuji soukromé praxi v psychologickém poradenství a psychoterapii. Mám zkušenosti s vedením skupin osobního rozvoje a párovou terapií. Od roku 2006 jsem svoji praxi obohatila o koučování. V roce 2015 jsem absolvovala výcvik Supervizi koučování (ČAKO). Jsem členkou Evropské asociace pro Gestalt terapii a České psychoterapeutické společnosti a EMCC (European Coaching and Menthoring Council).

Při práci s klienty se zaměřuji na přítomnost a ukotvení v tělesném a emočním prožívání, pomáhám jim vidět jejich témata v širším kontextu. Jsem optimistka a věřím v potenciál svých klientů a jejich schopnost najít optimální řešení a východiska. Nedávám rady, podporuji klienty v nacházení vlastních zdrojů a kvalit

Od roku 1998 se věnuji soukromé praxi v psychologickém poradenství, psychoterapii a koučinku. Od roku 1998 jsem kmenovou lektorkou a supervizorkou Institutu pro výcvik v Gestalt terapii (gestalt-praha.cz).

Jsem spoluautorkou a lektorkou výcviku v koučování Gestat Essence, Institut pro Gestalt koučink, kterému se věnuji od roku 2008.Od roku 2000 jsem byla lektorkou kurzů Gestalt v osobním a pracovním kontextu.

Kontakt: ester.neumanova@gestalt-essence.cz


Mgr. Daniela Krížiková

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej katedre Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu dráhu zahájila v klinickej oblasti, kde sa venovala skupinovej psychoterapii neuróz. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Katatýmne-orientovanej psychoterapii a 2-ročný certifikovaný výcvik v Gestalt koučovaní. Od roku 2003 pôsobí v oblasti firemného vzdelávania ako lektor a konzultant. Má bohaté skúsenosti v oblasti vedenia workshopov a kurzov zo zameraním na komunikačné a manažérske zručnosti, sebariadenie a tímovú spoluprácu. Pôsobila na manažérskej pozícii v bankovníctve a v súčasnosti riadi vzdelávaciu spoločnosť v Bratislave. Venuje sa individuálnemu aj skupinovému koučingu, koučuje manažérov všetkých úrovní vrátane vrcholových pozícií.

Od roku 2018 spolupracuje s Gestalt Essence v oblasti vedenia výcvikov v koučovaní. V roku 2020 pripravuje zahájenie prvej skupiny výcviku v Gestalt koučovaní na Slovensku.

Čo pre mňa znamená Gestalt?

Gestalt prístup nie je pre mňa iba profesionálnym nástrojom - je to skôr celkový postoj k svetu, životná filozofia. Spája sa s mojou vierou v to, že prirodzená múdrosť je v každom z nás, že každá zmena začína v prítomnom okamžiku prijatím toho, kým sme, skôr než bojovaním proti tomu, kým nechceme byť. Vo svojej práci poskytujem klientom podporu a sprevádzam ich na vlastnej ceste za sebapoznaním a rastom so skutočným záujmom a pochopením. Keď je to užitočné, povzbudím, inokedy postrčím, ale hlavne som pre nich dôveryhodným partnerom.


Marek Vozka

kouč, lektor, improvizátor

Věřím, že se člověk má celý život učit novým věcem. Já jsme měl velké štěstí na své učitele - vděčím jim za mnohé - snažím se tento "dluh" splácet předáváním toho, co jsem se naučil. Baví mě role kouče, lektora, mentora, facilitátora a učitele. Učím budoucí kouče v rámci programu Gestlat Essence. Jsem kouč a mentor v programech Open Society Fund nebo Impact HUB Prague a vedu kurzy aplikované improvizace ve Škole Improvizace.

Posledních roky jsem vedl několik na první pohled nesourodých týmů od IT, přes provozní oddělení, fungování kavárny, až k týmu zavádějícímu procesní změny jako jsou například elektronické podpisy či GDPR - tím vším a mnohem více jsem byl pod názvem "provozní ředitel" ve společnosti Člověk v tísni. 

V hlubší minulosti jsem se toulal - zejména po Kavkaze - nejdříve na jeho severní straně jako vedoucí humanitární mise v Čečensku a Ingušsku a pak jsem se přesunul na Jižní Kavkaz do role ředitele rozvojových programů v Arméni a Gruzii.

V mém soukromí se nejraději věnuji svým třem dětem a mé skvělé ženě Sylvii. Baví mne přicházet věcem "na kloub", cestovat, jezdit na kole, lyžovat, jsem potulný sadař a děti mne učí jezdit na snowboardu...

Z odborného hledika mám za sebou více jak 4 roky výcviku v Gestalt koučování, dva roky výcviku Gestalt v pracovním prostředí a absolvoval jsem Gestalt pro páry. Nyní  procházím akreditací v GPO  (Gestalt Practitioner in Organisations ) a jsem v první části tříletého terapeutického výcviku. 

Kontakt: marek.vozka@gestalt-essence.cz


Mgr. Jolana Dočkalová

Lektorka, koučka & mentorka

Má práce je založena i na dvacetileté lektorské praxi v oblasti osobnostního rozvoje, rozvoje týmů a budování kapacit organizací, Vystudovala jsem kulturní a sociální antropologii, mezioborový přehled ve vědách o člověku mi při práci s lidmi poskytuje širší kontext. Téměř 20 let jsem působila na různých odborných i manažerských pozicích v evropských vzdělávacích programech.

Koučování se věnuji přes 10 let, v Gestalt Essence jsem se učila koučova čtyři roky včetně výcviku Gestalt pro páry. Nyní procházím akreditací v GPO (Gestalt Practitioner in Organisations). Základy koučinku jsem si osvojila na Masarykově ústavu vyšších studií v rámci výcviku Specifický kurz pro kouče v roce 2010.   

Řadu let školím koučink Čechách i Evropě, momentálně pro síť SALTO-YOUTH (Resouce Centres fro Support, Advanced Learning and Training Opportunities), nebo pro Teacher Academy EU. Koučuji a mentoruji jednotlivce i týmy, organizace či sociální podniky, například v rámci projektů Nadace Via, programu EU Evropský sbor solidarity. Vážím si toho, že od září 2022 jsem byla přizvaná ke spolupráci s Gestalt essence a těším se na ni:)

Dále se v Asociaci Neformálního vzdělávání (ANEV) věnuji tvorbě školení na míru, kompetenčnímu vzdělávání a facilitaci vzdělávacích procesů. Jako metodička spolupracuji se sítí Scioškol na jejich kompetenčním modelu a vzdělávací koncepci.

Odpočívám nejraději v přírodě a v pohybu, ideálně na horách. Současně mě baví toulat se v křivolakých uličkách středověkých měst, a nebo na sebe nechat působit umění v galeriích. Nekonečnou zásobárnou inspirace jsou mé tři děti, od kterých se učím den co den.

Kontakt: jolana.dockalova@gestalt-essence.cz