O nás

Motto: Síla je v přítomnosti 

Poskytujeme služby v oblasti osobního a profesionálního rozvoje a vzdělávání. Naším cílem je nabídnout klientům individuální a týmový koučink, výcviky v koučování, poradenství v organizacích a další rozvojové programy, které jsou založeny na Gestalt přístupu. Naše služby se vyznačují důrazem na efektivitu a osobní přístup, který je založen na respektu, důvěře a tvůrčím učení. Dáváme přednost spíše neformální atmosféře, která poskytuje příležitost odložit sociální masky a role a být v kontaktu sami se sebou.

RNDr. Ladislav Dvořák, CSc.

Gestat kouč, terapeut, lektor, supervizor

Vystudoval MFF UK v Praze. Do roku 1991 pracoval v oblasti IT, poté opustil počítače a začal se věnovat lidem. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a dvouletý postgraduální výcvik v Gestalt přístupu. Také absolvoval a poté vedl výcvik Gestalt v organizacích.

Více než 20 let působí jako terapeut, konzultant a kouč. Souběžná práce v Institutu pro Gestalt terapii, kde jako trenér vedl výcvik psychoterapeutů, a práce ve firmách, kde pracoval jako konzultant a vedl řadu dlouhodobých manažerských tréninků, ho naučila vážit si koučovacího přístupu, který jedinečným a přitom velmi efektivním způsobem rozvíjí lidský potenciál. Věnuje se individuálnímu transformačnímu koučinku top manažerů i ostatních zájemců o osobní rozvoj. Vedl také výcviky v koučování pro manažery a přednášel na toto téma na několika konferencích, např. IIE (2006): Koučink - vše, co vás zajímá a na Světovém setkání koučů v Praze (2007): Jak učit manažery efektivně koučovat.

Spolu s Ester Neumanovou řadu let vedou dvouletý výcvik Gestalt přístup v pracovním i osobním prostředí pro manažery, trenéry a pracovníky HR. Od roku 2004 je členem EAGT, od roku 2007 má certifikát GPO /Gestalt Practitioner in Organisations), v roce 2008 byl akreditován ČAKO jako profesionální kouč, v současné době má akreditaci seniorní profesionální kouč - supervizor.. Ve volném čase rád pobývá v přírodě nebo zabořený v knížkách.

Mgr. Ester Neumanová

psychologická poradkyně, lektorka, koučka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na UP Olomouc. Výcvik v Gestalt terapii jsem absolvovala v roce 1998, postgraduální výcvik v Gestalt terapii v roce 2000. Od roku 1998 se věnuji soukromé praxi v psychologickém poradenství a psychoterapii. Mám zkušenosti s vedením skupin osobního rozvoje a párovou terapií. Od roku 2006 jsem svoji praxi obohatila o koučování. V roce 2015 jsem absolvovala výcvik Supervizi koučování (ČAKO). Jsem členkou Evropské asociace pro Gestalt terapii a České psychoterapeutické společnosti a EMCC (European Coaching and Menthoring Council).

Při práci s klienty se zaměřuji na přítomnost a ukotvení v tělesném a emočním prožívání, pomáhám jim vidět jejich témata v širším kontextu. Jsem optimistka a věřím v potenciál svých klientů a jejich schopnost najít optimální řešení a východiska. Nedávám rady, podporuji klienty v nacházení vlastních zdrojů a kvalit

Od roku 1998 se věnuji soukromé praxi v psychologickém poradenství, psychoterapii a koučinku. Od roku 1998 jsem kmenovou lektorkou a supervizorkou Institutu pro výcvik v Gestalt terapii (gestalt-praha.cz).

Jsem spoluautorkou a lektorkou výcviku v koučování Gestat Essence, Institut pro Gestalt koučink, kterému se věnuji od roku 2008.Od roku 2000 jsem byla lektorkou kurzů Gestalt v osobním a pracovním kontextu.


Mgr. Daniela Krížiková

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej katedre Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu dráhu zahájila v klinickej oblasti, kde sa venovala skupinovej psychoterapii neuróz. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Katatýmne-orientovanej psychoterapii a 2-ročný certifikovaný výcvik v Gestalt koučovaní. Od roku 2003 pôsobí v oblasti firemného vzdelávania ako lektor a konzultant. Má bohaté skúsenosti v oblasti vedenia workshopov a kurzov zo zameraním na komunikačné a manažérske zručnosti, sebariadenie a tímovú spoluprácu. Pôsobila na manažérskej pozícii v bankovníctve a v súčasnosti riadi vzdelávaciu spoločnosť v Bratislave. Venuje sa individuálnemu aj skupinovému koučingu, koučuje manažérov všetkých úrovní vrátane vrcholových pozícií.

Od roku 2018 spolupracuje s Gestalt Essence v oblasti vedenia výcvikov v koučovaní. V roku 2020 pripravuje zahájenie prvej skupiny výcviku v Gestalt koučovaní na Slovensku.

Čo pre mňa znamená Gestalt?

Gestalt prístup nie je pre mňa iba profesionálnym nástrojom - je to skôr celkový postoj k svetu, životná filozofia. Spája sa s mojou vierou v to, že prirodzená múdrosť je v každom z nás, že každá zmena začína v prítomnom okamžiku prijatím toho, kým sme, skôr než bojovaním proti tomu, kým nechceme byť. Vo svojej práci poskytujem klientom podporu a sprevádzam ich na vlastnej ceste za sebapoznaním a rastom so skutočným záujmom a pochopením. Keď je to užitočné, povzbudím, inokedy postrčím, ale hlavne som pre nich dôveryhodným partnerom.