Přednáška na téma Gestalt Practitioner in Organizations (GPO)

Přednáška a beseda s Václavem Šnebergerem na téma Gestalt Practitioner in Organizations (GPO)

Evropská Asociace pro Gestalt terapii (EAGT), která určuje kritéria pro vzdělávání v Gestalt modalitě, rozlišuje a definuje dvě oblasti vzdělání založené na Gestalt teorii a metodice: a to Gestalt terapeut a Gestalt Practitioner in Organizations (GPO). Václav Šneberger je koordinátorem pro akreditaci GPO (při EAGT) v Česku. Během přednášky nám poskytne informace o kritériích vzdělávání a o možnosti akreditace GPO.

Srdečně zveme všechny kolegyně a kolegy, kteří  chtějí získat informace o možnostech vzdělávání nebo mají zájem o akreditaci GPO.

Setkání proběhne 30. listopadu 2023 od 17,30 hodin v Paláci YMCA, Praha 1, Na poříčí 12, v zasedací  místnosti v šestém patře. Vstup zdarma. Svoji účast oznamte na ester.neuman@centrum.cz.