Reference

Výčet našich věrných klientů:

Česká spořitelna, Slovenská spořitelna, Axa Assistance, Ogilvy PR, Demoautoplast, Hewllet Packard, Team Trackers, Europe Assistance, Raiffeisen bank, Laufen-Jika-Rocca, VEMA, DHL, Telefonica O2.

Osobní doporučení:

"Výcvik sestával z praktických i teoretických částí, informací a nácviků, které nám sloužily k pochopení metod, teorie i technik koučování na principu gestalt přístupu. Oceňuji zejména možnost profesně se zdokonalit v komunikačních dovednostech, schopnost naučit se a umět účinně vést podřízený tým a naučit se podporovat a rozvíjet dovednosti samotných klientů, totiž koučovaných, nenásilnou, lidsky vnímavou a celostní technikou. Oceňuji logické propojení vlastního zážitkového učení s intervizemi a supervizemi v menších skupinkách, čímž se všechny části výcviku velmi vhodně doplňovaly.
Sama se věnuji lektorské činnosti i vedení skupin a dlouhodobých vzdělávacích programů a mohu-li si dovolit hodnotit výkon lektorů, musím zodpovědně - a ráda - napsat, že:
Vždy byli výborně připravení.
Vždy jsme dostali skvěle připravené písemné podklady a materiály pro samostudium.
Vždy pro nás měli připravené interaktivní části výuky a účinně tak spojovali praxi s teorií.
Vždy pečlivě a citlivě pozorovali naše kroky a postupy a byli nám průvodci na cestě získávání nových zkušeností.
Vždy precizně dodrželi časový harmonogram výuky.
Ocenila jsem i proces samotného vstupního výběru frekventantů výcviku, který spočíval v osobním pohovoru a vyjádření motivace každého z nás pro účast ve výcviku.
Uvedený výcvik bych vřele doporučila každému, kdo o něj projeví zájem!"
        PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, ředitelka Občanského sdružení Anabell

"Výcvik Gestalt Essence jsem navštěvovala v období 2011-2012. Koučink jsem objevila nejprve ze strany klienta - kdy mi, v rámci osobního rozvoje, byla poskytnuta možnost využít služeb profesionálního kouče. Byla jsem velmi překvapená jak účinná spolupráce byla a jak velmi mi setkání pomohla. Vzhledem k manažerské profesní orientaci na oblast HR a vzdělávání lidí - rozhodla jsem se přihlásit do výcviku.
Výcvik byl veden Ladislavem Dvořákem, Marcelou Vackovou a Ester Neumannová a fascinující bylo, že od prvního dvoudenního setkání jsme pracovali a koučovali. Pro mě osobně bylo velmi osvobozující, že nezbytná teorie (vědomostní zázemí) přicházela ruku v ruce s praxí - nikdy bych nečekala, že první koučovací pokusy proběhnou tak záhy.
Tím, že je skupina lektory ,pečlivě vybrána a počet účastníků je ustálen na 12 byla v rámci skupiny velmi rychle nastolena atmosféra maximální důvěry a otevřenosti, ideální podhoubí pro další práci a objevování Gestaltu i sebe samých. Za sebe velmi oceňuji tandemové vedení lektorů, vždy Ladislav Dvořák ve spolupráci s kolegyní, výcvik tak šel velmi svižným tempem a neztratil na své "šťávě". Přestože jsme na konci každého dne cítili velikou únavu, odcházeli jsme téměř energicky - plnit domácí úkoly, vytvářet skupinky, vyhledávat tréninkové klienty.
V neposlední řadě považuji za přínosné to, že kromě koučování (každý výcvikový den min1x) jsme si každý mnohokrát zažili / prožili pozici koučovaného, něco jsme se dozvěděli a něco malého si i pro sebe zpracovali - díky péči svých spolužáků a pregnantní supervizi lektorů."
                                        Heda Hovorková, HR manažerka, aktuálně na mateřské

"Zúčastnil jsem se výcviků Gestalt Essence a navazujícího Creative Gestalt. Výcviky byly pro mě poměrně časově a energeticky náročné (výukové moduly, povinné intervize, povinná koučovací praxe, povinné supervize), což považuji za klad výcviku, protože byl velice účinný a přínosný. Přínosy, které jsem ve výcvicích získal, vidím ve třech oblastech. První z nich je osobní oblast
- při vzájemném nácviku a při intervizích jsem byl mnohokrát koučován na svoje pracovní a životní témata a v některých věcech jsem se o sobě dozvěděl nové věci a pracoval jsem na identifikaci kroků k uskutečnění vlastní změny.
Druhou oblastí je vlastní "řemeslo" koučování: založil jsem vlastní praxi, mám pár klientů a zvolna sbírám praktické zkušenosti a buduji si jméno. Na výcvicích Gestalt Essence oceňuji, že velice aktivně vedou účastníky k získávání praxe a k provozování koučování. Třetí oblastí růstu byl můj pracovní život (koučování není mojí primární živností). Vedu vysoce odbornou skupinu lidí a zkušenosti z výcviku mi jednak pomáhají při vedení jednotlivců a skupiny jako celku a jednak (a hlavně) vnímám, že mám lepší porozumění jak lidi v práci fungují. Zaměření Gestaltu na kontakt mezi lidmi (kontaktní mechanismy) je pro mě cenným nástrojem při porozumění, co se mezi mnou a kolegou/podřízeným v dané chvíli odehrává, umím pozorovat vlastní emoce a reakce. Výcviky Gestalt Essence jsem už doporučil některým svým přátelům a pokud vím, nejméně jeden na základě mého doporučení výcvik teď navštěvuje. Pokud se bude někdo ptát, výcvik Gestalt Essence jistě doporučím znovu."
                                                                                     doc. ing. Adam Herout, PHd.

"Na výcvik Gestalt přístup v organizacích jsem se přihlásila, protože jsem hledala potvrzení pro svou práci trenéra a hlavně jsem chtěla "rychlá řešení", zaručené recepty jak na to. Ester na mě od začátku působila velice přirozeně, autenticky. Čekala jsem, že nás bude vést, že nabídne řešení. To se ale nedělo.
Naše setkání jsou prodchnuta Esteřinou osobností a velkým charisma, Ester působí velice přátelsky a otevřeně. Teprve po dvou letech, kdy na mě v různých intenzitách doléhala netrpělivost "kdy už to konečně budeme umět", mi došlo, že skrze přirozenou empatii vytváří bezpečnou a tvůrčí atmosféru a pomáhá mi věřit vlastním silám. Ester je velice inspirativní člověk"
                                                                   Simona Barbry, trenérka a konzultantka

"Koučování s Marcelou Vackovou mi umožnilo se intenzivně rozvíjet v oblastech, které byly pro mě nejvíce aktuální. Její kreativní přístup a citlivá podpora mi napomohly si prohloubit mé úvahy o podstatě manažerské práce a získat novou zkušenost při vedení týmu a řízení sebe sama. Koučování bylo pro mě přínosné a ráda bych i v dalším roce v koučování s Marcelou pokračovala."
                    Dana Dvořáková, Corporate Communication Director, Unipetrol, a.s.

"Naše firma, Axa assistance, spolupracuje s panem Ladislavem Dvořákem dlouhodobě od roku 2005. Na začátku naší spolupráce jsme z jeho podnětu uspořádali dva workshopy s manažery, na kterých byly stanoveny základní dovednosti, které všichni manažeři naší firmy potřebují rozvíjet. Poté následovala školení těchto dovedností, doplněná koučováním v malých skupinkách, které pomohlo tyto dovednosti udržet v paměti a rozvíjet v praktických situacích. Byli jsme překvapeni, jak skupinové koučování vedlo k nárůstu žádaného chování u řady našich manažerů.
V posledním roce se pan Dvořák věnoval zejména individuálnímu koučování našeho top managementu a i tady vidím velmi silný vliv jejich koučování na změnu jejich myšlení, komunikaci s ostatními a pozitivní přístup k a řešení problémů.
Já sám mám s panem Dvořákem velmi dobrou osobní zkušenost - vážím si jeho zkušenosti, lidského a kreativní přístupu k řešení našich problémů a pozitivnímu vlivu, který má na celou naši firmu."
                                                                                  Jan Čupa, CEO Axa assistance

"Koučovací setkání s panem Ladislavem Dvořákem mi pomohly ujasnit si základní priority své práce a získat určitý nadhled. Získal jsem nový pohled na své lidi a na jejich potenciál a to, jak jej mohu co nejlépe využít k rozvoji svého oddělení. Ujistil jsem se, že delegování funguje a postupně se učím přecházet od krátkodobého k dlouhodobému delegování. Díky koučování se výrazně zlepšil můj time management, dokážu nyní jeho základní zásady efektivně používat ve své vlastní práci. Zlepšily se také mé vyjednávací schopnosti s kolegy na stejné úrovni."
                                  Marian Hanes, Ředitel Asistance Operation, Axa Assistance

"Při koučování s panem Ladislavem Dvořákem mi hodně pomáhaly jeho zkušenosti, jeho zpětná vazba a schopnost vidět a pojmenovat, co se reálně děje. Díky němu jsem lépe viděl svou vlastní činnost, mé zkušenosti se uspořádaly a zpřehlednily a já byl schopný lépe volit efektivní akce. Pomohlo mi to, jakým způsobem vedl hovor a držel se priorit, které jsme si spolu stanovili. Díky naší spolupráci jsem změnil i svůj přístup k organizaci vlastního času a k vedení podřízených."
                                             Petr Hošek, Ředitel Claims Handling, Axa Assistance