Týmový koučink


Cílová skupina:

Pracovní skupiny a týmy od 3 až 12 členů.

Základní situace:

Koučování týmu lze využít v případech, kdy se chcete zaměřit na řešení situací, které se týkají celého týmu nebo skupiny, nebo při sledování dlouhodobých cílů skupiny. Může se jednat např. o stanovení cílů, efektivitu plnění úkolů, rozvoj týmu z pohledu jeho identity, potenciálu, kvality spolupráce nebo komunikace. Častá je kombinace týmového koučování s individuálním koučováním nebo jinými rozvojovými programy.

Obvyklý průběh:

Cíle a forma koučování jsou dojednávány individuálně dle potřeb a možností koučovaného týmu. Při řešení naléhavých problémů se většinou jedná o krátkodobou intenzívní spolupráci v podobě jedno- nebo několikadenního setkání s návaznými týmovými workshopy. Při sledování dlouhodobých cílů týmu se naopak může jednat o půldenní nebo jednodenní pravidelná setkání po dobu jednoho nebo dvou let.

Koučovaní obvykle získají:

  • definování vize, cílů a strategie týmu a jejich aplikace v praxi
  • vyjasnění a respektování priorit týmu
  • posílení týmové odpovědnosti
  • zvýšení výkonnosti týmu
  • rozvoj kvality spolupráce a komunikace v týmu
  • posílení schopnosti řešit konflikty a efektivně využívat rozdílů v týmu
  • využití potenciálu jednotlivce a sladění s cíly celé skupiny

Efektivitu koučování podporuje, když:

  • manažer týmu se aktivně zapojuje
  • je tým otevřený řešit situace a problémy v týmu a bere si za ně odpovědnost
  • členové týmu jsou ochotni investovat čas i energii na společná setkání a vnímají to jako svou prioritu

V případě zájmu nás kontaktujte gestalt-essence@email.cz nebo 603 516 325.