Životní koučink

Cílová skupina:

Všichni, kteří potřebují ve svém životě udělat důležitá rozhodnutí, nebo jedinci, kteří chtějí dlouhodobě pracovat na svém osobním rozvoji.

Základní situace:

Koučovaní si potřebují udělat určitý přehled ve svém vlastním životě, ať už proto, že je čeká důležité osobní rozhodnutí, nebo se potřebují rozvíjet v některé své základní životní oblasti. Cítí přitom intenzivní potřebu "jít dopředu", rozhodnout se správně.

Obvyklý průběh:

Koučink trvá obvykle několik měsíců. Setkání bývají hodinová až dvouhodinová. Na začátku stanovený cíl se může s hlubším pochopením situace měnit.

Koučovaní obvykle získají:

  • hlubší poznání sama sebe
  • výrazně lepší vztah k sobě
  • posílení sebedůvěry
  • posílení schopnosti vycházet s druhými lidmi a realizovat své představy
  • zvýšení motivace a spokojenosti
  • sladění pracovního a osobního života

Efektivitu koučování podporuje, když koučovaný:

  • přijímá odpovědnost za svůj život
  • je motivovaný a má vůli na sobě dlouhodobě pracovat
  • je ochotný zkoušet nové možnosti a rozvíjet své dovednosti


Rozdíl mezi životním koučinkem a psychoterapií:

Životní koučink je vhodnější pro lidi, kteří jsou orientování více na budoucnost než na minulost. V případě, že zápasíme s chybami minulosti, stále se obviňujeme nebo potřebujeme vyřešit problémy ve vztazích je lepší psychoterapie. Dobrým indikátorem toho, zda se rozhodnout pro koučink nebo terapii je vnímání vlastní energie a sebehodnoty. Pokud cítíme relativní dostatek energie, ale vnímáme, že ji potřebujeme efektivněji nasměrovat, je vhodnější koučink. Pokud zápasíme s nedostatkem energie a sebedůvěry, je vhodnější terapie. Oba přístupy se mohou v některých případech vhodně doplňovat.

V případě zájmu nás kontaktujte gestalt-essence@email.cz nebo 603 516 325.